มาตรฐานสายพันธุ์ของน้องชิ

chihuahua logo

น้องชิเป็นสุนัขขนาดเล็ก มีความคล่องแคล่วว่องไว ปราดเปรียว และน้ำหนักตัว โตเต็มที่ไม่เกิน 2.5 – 2.7 กิโลกรัม น้องชิจะสูงคืบกว่าๆ หรือประมาณ 16 – 20 เซนติเมตร เป็นสุนัขในกลุ่ม TOY น้องชินั้นจะมีทั้งชนิดขนสั้นและขนยาว เราจะมาแนะนำลักษณะประจำพันธุ์ของสุนัขพันธุ์ชิวาวา ต่อไปนี้จะเป็นมาตรฐานที่ได้ถูกกำหนดขึ้นโดยสมาคมสุนัขพันธุ์ชิวาวาแหล่งอเมริกา (AKC) เมื่อวันที่ 14 เมษายน ค.ศ. 1942  สุนัขชิวาวาทั้งหมดมีประมาณ 2 สายพันธุ์  แตกต่างกันตรงลักษณะของขน สำหรับเพื่อนคนไหนที่ต้องการที่จะนำน้องชิไปประกวดประชันความน่ารักของน้องชิ ดูตามนี้ได้เลยค่ะ

chihuahua american kennel club

chihuahua icon ชิวาวาชนิดขนสั้น :: chihuahua icon ชิวาวาชนิดขนเกรียน :: chihuahua icon ชิวาวาชนิดขนยาว