โรคเบาหวาน

chihuahua logo

โรคเบาหวาน

โรคเบาหวานแบ่งออกได้สองประเภทคือ

 1. โรคเบาหวานที่เกิดจากการขาดฮอร์โมนอินซูลินที่สร้างจากตับอ่อน เกิดจากการที่กลุ่มเซลล์ที่ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเกิดความเสียหาย  ทำให้ตับอ่อนผลิตฮอร์โมนอินซูลินมากเกินไป
 2. โรคเบาหวานชนิดที่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้อย่างปกติ แต่ไม่สามารถตอบสนองต่อฮอร์โมนอินซูลินได้เนื่องจากเซลล์เกิดการผิดปกติ  ส่งผลให้มีน้ำตาลในเลือดสูงและเซลล์ไม่สามารถนำน้ำตาลมาใช้เป็นพลังงานได้  และพบได้มากในสุนัขที่อ้วน  แต่โรคนี้พบได้ค่อนข้างน้อยเหมือนเปรียบเทียบกับด้านบน

***ความรู้อีกนิด โรคเบาหวานสามารถพบได้ในสุนัขอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไปแต่ส่วนใหญ่พบในกลุ่มสุนัขสูงอายุ

อาการ เราสามารถสังเกตอาการต่างๆ เหล่านี้ได้เช่น

 1. น้องชิกินน้ำและปัสสาวะบ่อยขึ้น
 2. น้องชิเริ่มเบื่ออาหาร
 3. น้องชิอาเจียน
 4. ตัวของน้องชิเริ่มมีกล้ามเนื้อรีบ
 5. จับน้องชินอนหงายสังเกตช่วงช่องท้องช่วงหน้าขยายใหญ่  (เกิดจากตับมีขนาดใหญ่ขึ้นค่ะ)
 6. แก้วตาของน้องชิขุ่น

การรักษา หากพบอาการดังกล่าวควรพาน้องชิไปหาสัตวแพทย์  เพื่อที่จะทำการตรวจระดับน้ำตาลในเลือก

ถ้าหากระดับน้ำตาลในเลือกมีมากกว่าระดับปกติ  แสดงว่าน้องชิเป็นโรคเบาหวาน

การดูแล น้องชิในสภาวะเบาหวาน  เราควรควบคุมปัจจัยทั้ง 3 ประการดังนี้

 1. นำน้องชิไปออกกำลังกายอย่างเหมาะสม
 2. ควบคุมอาหาร  ชนิดของอาการ  และปริมาณแคลอรีในแต่ละวัน  อาหารที่ให้น้องชิกินควรมีกากใยในปริมาณที่มาก  และเป็นสารอาหารพวกคาร์โบไฮเดรต
 3. ควรนำน้องชิวัดน้ำหนักอย่างสม่ำเสมอ  และให้ปริมาณอินซูลินที่พอเหมาะกับสุนัข