โรคดิสเทมเปอร์

chihuahua logo

ดิสเทมเปอร์หรือไข้หัด

เป็นเชื้อที่มีความรุนแรงที่สุดสำหรับน้องชิ ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัส ลูกสุนัขหรือสุนัขที่ยังเล็กอยู่จะเป็นโรคนี้ได้ง่ายมาก  ช่วงอายุประมาณ 2 – 3  เดือน แต่ก็สามารถเกิดกับสุนัขได้ทุกวัยเมื่อเป็นแล้วโอกาสหายค่อนข้างต่ำ  น้อยตัวนักที่จะหาย  ถึงจะหายแต่สุนัขก็จะไม่ปกติ  คือมักจะแสดงอาการทางประสาทเช่น  การกระตุก  หรือชัดตลอดเวลา  ส่วนใหญ่แล้วจะตายอย่างทรมาน

อาการของโรคนี้คือ มักจะแสดงออกทางระบบหายใจก่อนคือมีขี้มูกสีเขียวไหลย้อย  ปอดบวม  มีไข้  น้องชิจะเบื่ออาหาร ตาตก สั่น และจับไข้ จะมีน้ำตาไหล มีตุ่มหนองขึ้นใต้ท้อง ถ้าหากไม่รีบรักษา โรคนี้ก็จะลามไปถึงปอด ลำไส้ และระบบประสาท ทำให้น้องชิเป็นอัมพาต ซักกระตุก หรือมีผลข้างเคียงอย่างอื่น

วิธีการป้องกันที่ดีที่สุดคือ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดตั้งแต่น้องชิยังอายุน้อยๆ ประมาณ  2  เดือนเป็นเข็มแรก  หลังจากนั้นอีกหนึ่งเดือนก็พาไปฉีดวัคซีนเข็มที่สอง  เพื่อเป็นการกระตุ้นภูมิคุ้มกันและทำการฉีดซ้ำทุก ๆ ปี  ปีละ 1  ครั้ง