โรค Hydrocephalus

chihuahua logo

Hydrocephalus หรือสภาวะสมองบวมน้ำ

สุนัขที่เป็น hydrocephalus จะมีลักษณะหัวที่ใหญ่ผิดปกติเมื่อเทียบกับขนาดตัวกะโหลกขยายใหญ่ รอยต่อของกะโหลกไม่เชื่อมต่อกันและเกิดช่องว่างระหว่างเนื้อสมองและกะโหลกซึ่งมีสาเหตุมาจากภาวะสมองบวมน้ำ ภาวะสมองบวมน้ำอาจเป็นผลมาจากยีนผิดปกติหรือเกิดจากการสะสมของ CSF มากกว่าปกติ ซึ่งอาจเกิดตั้งแต่ลูกสุนัขยังอยู่ในท้องหรือหลังจาก คลอดไม่นานโดยไม่ทราบสาเหตุ

ลูกสุนัขที่มีภาวะสมองบวมน้ำขั้นรุนแรงส่วนมากจะตายภายในระยะเวลาอันสั้นหลังจากคลอดได้ไม่นานซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของความดันในสมอง ในลูกสุนัขที่มีอาการไม่รุนแรงมากนักอาจจะมีอายุได้มากกว่า 2-3 เดือน ในสุนัขที่มีภาวะสมองบวมน้ำจะทำให้การเจริญเติบโตช้า กว่าปกติ

อาการอื่นที่พบได้บ่อยๆคือ มีอาการชัก เห็นตาขาวมากกว่าปกติ เดินไม่มั่นคง ตามองไปคนละข้าง

ถึงแม้ว่าภาวะสมองบวมน้ำจะทำให้สุนัขส่วนใหญ่ตายตั้ง แต่อายุยังน้อย แต่ก็มีบางตัวที่สามารถอยู่ได้มากกว่า 2 ปี สุนัขที่มีภาวะสมองบวมน้ำไม่ควรนำมาใช้เป็นพ่อแม่พันธุ์เพราะอาจถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ในการรักษาโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีน้อยและราคาสูง

chihuahua hydrocephalus xray

ภาพ X-ray กะโหลกของลูกสุนัขที่เป็รโรค Hydrocephalus.
หมายเหตุ หัวกลมผิดปรกติและกะโหลกศรีษะบาง.

ลูกสุนัขที่เป็นโรค hydrocephalus

ลูกสุนัขที่เป็นโรค Hydrocephalus