อาการชัก

chihuahua logo

อาการชัก
การชักในสุนัขสามารถพบได้ในสุนัขทุกสายพันธุ์ และทุกช่วงอายุ  สุนัขที่พบอาการชักบ่อยคือ  บีเกิ้ล, ดัชชุนด์, สเปเนียล, โกลเด้น, มินิเอเจอร์, พูเดิ้ล, ไซบีเรียน ฮัสกี้  เป็นต้น  อาการชักแบ่งออกเป็น

1. อาการชักแบบปฐมภูมิ เช่น  การชักที่มีสาเหตุเนื่องจากความผิดปกติทางพันธุกรรม
2. อาการชักแบบทุติยภูมิ จะได้แก่  การเสื่อมของร่างกาย  การพัฒนาโครงสร้างที่ผิดปกติทำให้เกิดความไม่สมบูรณ์ของระบบประสาท  จากสารพิษ  พวกยาฆ่าแมลงหรือสารตะกั่ว  โรคติดเชื้อ  เช่นโรคไข้หัดสุนัข  หรือสมองอักเสบแบบติดเชื้อ  ความผิดปกติของกระบวนการเผาผลาญในร่างกาย  เช่น  ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ  หรือความผิดปกติของตับและไต  หรือการได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ

อาการ เราสามารถสังเกตอาการทั่วไปได้ในกรณีที่สุนัขมีความผิดปกติ  สามารถแบ่งออกเป็นระยะต่างๆ  ดังนี้
Prodome  stage สุนัขมักมีพฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย  โดยเริ่มแสดงความผิดปกติก่อนการชัก
Aura  stage สุนัขเริ่มมีพฤติกรรมหรืออารมณ์เปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด  เช่น  พบอาการน้ำลายไหล  อาเจียน  ตัวสั่น  สูญเสียการควบคุม  การขับถ่ายปัสสาวะ
Ictus  stage (ระยะชัก)  กินเวลาประมาณ  1 – 3 นาที  สุนัขมีอาการชัก  เหยียดเกร็ง  สูญเสียการควบคุม  การขับถ่ายปัสสาวะ  และอุจจาระ  ไม่มีสติ  กัดฟัน
Postictal  stage (ระยะหลังการชัก)  สุนัขจะมีอาการกระวนกระวาย  เหนื่อย  กระหายน้ำมาก  อาการนี้จะมีระยะนานหลายวันเลยทีเดียว

การรักษา การช่วยเหลือเบื้องต้นให้แก่น้องชิที่เริ่มจะแสดงอาการชัก  เราสามารถทำได้โดยให้น้องชิอยู่บริเวณพื้นที่โล่ง  เงียบ  ลดเสียงดัง  หากน้องชิแสดงอาการชัก  ควรพาน้องชิไปตรวจร่ายกายทั่วไปและการตอบสนองทางระบบประสาท  หากน้องชิแสดงอาการชักบ่อยหรือชักต่อเนื่องนานกว่าปกติ  ควรนำน้องชิไปตรวจอย่างละเอียด
สำหรับความผิดปกติที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาด  สัตวแพทย์จะรักษาอาการชักเพื่อลดความถี่และความรุนแรงของการชัก   โดยจะใช้ยาในกลุ่มต่างๆ