น้องชิพุงยิ้ม

chihuahua logo

ชิวาวานั้นเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก  ในการที่จะให้อาหารกับน้องชิเราควรคำนึกถึงขนาดของอาหารที่จะให้กับน้องชิ ด้วย  เนื่องน้องชิมีกระเพาะที่เล็กกว่าสุนัขสายพันธุ์อื่นค่ะ  สำหรับช่วงเวลาในการให้อาการแก่น้องชิ  ควรให้วันละ 1 – 2 เวลาเท่านั้นคือ  เช้า – เย็น  เพื่อที่น้องชิจะได้ไม่กินมากจนล้นกระเพาะ  และระบบการย่อยอาหารของน้องชิจะได้ไม่ทำงานหนักจนเกินไปค่ะ  ปริมาณในการให้อาหารนั้นจะขึ้นอยู่กับสุนัขแต่ละตัว  ยกตัวอย่างเช่น  อายุ  ขนาด  ระยะการตั้งท้อง  ระดับกิจกรรม  หรือว่าน้องชิกำลังป่วยเป็นต้นค่ะ สำหรับน้องชินั้นมีต้องการพลังงานต่อ 1 ปอนด์ของน้ำหนักร่างกายมากกว่าสุนัขตัวใหญ่  ซึ่งในปัจจุบันอาหารสุนัขสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทคือ  อาหารเม็ดกับอาหารกระป๋อง  นอกจากการเลือกอาหารแล้วยังมีวิธีการให้อาหาร อาหารเสริมต่างๆ  จะอธิบายต่อตามนี้ค่ะ

chihuahua emoการเลือกอาหารให้กับน้องชิ

chihuahua emoการเปลี่ยนอาหารให้กับน้องชิ

chihuahua emoสารอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับ ให้กับน้องชิ

อาหารเสริมของน้องชิ

chihuahua emoวิธีให้อาหารน้องชิ

chiahuahua food