การเลือกอาหารให้กับน้องชิ

chihuahua logo

การเลือกอาหารให้กับน้องชิ

ก่อนอื่นให้คุณตรวจสอบรายการคุณค่าทางโภชนาการเช่น  อาหารสำหรับลูกสุนัขและสุนัขตั้งครรภ์  หรืออาหารสำหรับสุนัขโตเต็มวัย  หลังจากเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับน้องชิของคุณแล้ว  ให้คุณตรวจสอบรายการส่วนประกอบว่ามีอะไรบ้าง  สำหรับอาหารกระป๋องเกือบทั้งหมดจะระบุเนื้อสัตว์เป็นอับดับหนึ่ง  ส่วนอาหารเม็ดจะระบุเนื้อสัตว์เป็นอับดับรองลงมา  เหตุผลเพราะเนื้อสัตว์ในอาหารกระป๋องจะถูกสกัดน้ำออกจึงทำให้มีน้ำหนักมาก  ในส่วนของอาหารเม็ด  อาจมีเนื้อสัตว์ในปริมาณเท่าๆกัน  จะถูกระบุในลำดับถัดมาเนื่องจากมีน้ำน้อยกว่า

สรุปแล้วการเลือกอาหารให้น้องชิของเรา  เราควรเลือกให้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาครบถ้วน  เพราะถ้าหากน้องชิของเราไม่ได้รับคุณค่าทางสารอาหารที่ครบถ้วน  อาจจะทำให้น้องชิของเราเป็นโรคกระดูกอ่อน  ขนร่วง  ฟันงอกช้าและหลุดได้  หรือการเติบโตไม่ได้สัดส่วนตามลักษณะสายพันธุ์ค่ะ

chihuahua choices food