สารอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับน้องชิ

chihuahua logo

สารอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับน้องชิ

– โปรตีน มีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโต  ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆ  ทำให้ขนงอก  เราสามารถพบได้ในเนื้อสัตว์  เนื้อปลาค่ะ

คาร์โบไฮเดรต ช่วยเสริมพลังในการทำกิจกรรมต่างๆ  สำหรับสุนัข  ซึ่งเราสามารถพบได้ในน้ำตาล  แป้ง  และข้าวต่างๆ

– ไขมัน ช่วยให้พลังงานเพื่อการเจริฐเติบโต การต่อสู้กับความเครียด  ความหนาว  หากสุนัขขาดกรดไขมันจะทำให้ผิวแห้งและเจริบเติบโตช้า  และถ้าขาดมากเกินไปอาจทำให้สุนัขตายได้ค่ะ

– วิตามิน ช่วยให้ร่างกายเจริบเติบโตและช่วยควบคุมกานทำงานของอวัยวะต่างๆ

วิตามิน  A ช่วยในการต้านทานโรค  พบในเนื้อสัตว์  ตับ  ไข่แดง  น้ำมันตับปลา

วิตามิน  B ควบคุมความสมบูรณ์กับผิวหนัง  ป้องกันโรคทางประสาท  พบในไข่แดง  นม  ตับ

วิตามิน  C ช่วยบำรุงรักษาผิวหนังและขนของสุนัข  พบในพืชผักผลไม้

วิตามิน  D ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของร่างกายและกระดูก  พบในน้ำมันตับปลา

วิตามิน  E ช่วยในการสืบพันธุ์และการผลิตน้ำนม

chihuahua nutrients food