เกรดของน้องชิ

chihuahua logo

สุนัขพันธุ์ชิวาวานั้นมีอยู่ด้วยกัน 2 เกรด ได้แก่ เกรด Show Quality และ Pet Quality

Show Quality คือลูกสุนัขตัวนั้นที่มีคุณสมบัติพิเศษที่ดีมากกว่าลูกสุนัขที่อยู่ในคอกเดียวกัน เช่น แม่สุนัขคลอดลูกออกมา 7 ตัว โอกาสที่จะมีลูกในเกรด อาจจะมีเพียง 1 2 ตัว หรืออาจไม่มีเลยก็ได้ ดังนั้นลูกสุนัขในเกรดนี้จะมีราคาสูงกว่าลูกสุนัขที่เหลือในคอก เกณฑ์นั้นเราจะดูจาก กะโหลก ขา สี ตา ข้อสะโพก หัวใจ ตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ รวมไปถึงการเคลื่อนตัวอย่างสวยงาม

Pet Quality คือลูกสุนัขที่เหลือนั้นเอง ดังนั้นลูกสุนัขในเกรดนี้จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นที่จะเลี้ยง
ในปัจจุบัน เราสามารถหาซื้อสุนัขพันธุ์ชิวาวาได้จากร้านขายสัตว์เลี้ยงทั่วไป ตามตลาดนัดจตุจักร หรือฟาร์มสำหรับเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์ชิวาวาโดยตรง หรือจากโฆษณาในหนังสือสุนัขซึ่งมีอยู่หลายเล่ม หรือแม้กระทั่งในอินเตอร์เน็ต ซึ่งราคาการซื้อ ขายในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 8,000 20,000 บาท ราคานี้ขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของน้องชิ