การดูแลสุขภาพทั่วไปน้องชิ

chihuahua logo

การดูแลสุขภาพทั่วไปของน้องชิ ผู้เลี้ยงควรดูแลสุขภาพของน้องชิอย่างสม่ำเสมอทุกๆ วันโดยเราสามารถตรวจสอบร่างกายน้องชิโดยดูจากอวัยวะส่วนๆ ต่างเช่น

chihuahua-emo :: ตา ::

:: จมูก :: chihuahua-emo

chihuahua-emo :: ปาก ::

:: ฟัน :: chihuahua-emo

chihuahua-emo :: หู ::

:: ผิวหนังและขน :: chihuahua-emo

chihuahua-emo :: ขา ::

:: เท้า :: chihuahua-emo

chihuahua-emo :: อุณหภูมิ ::

:: ทวารหนัก :: chihuahua-emo

chihuahua-emo :: อวัยะเพศ ::