ขา

chihuahua logo

ขา :: เราควรตรวจขาของน้องชิโดยละเอียด  ซึ่งอาจจะพบบาดแผลบามและความเจ็บปวดหลายๆ  ชนิดได้  อาการขาแพลงเป็นอาการที่พบบ่อย  ที่ขาหน้าของน้องชิตรงข้อศอกมักจะเป็นผิวหนังที่หนาขึ้นมาและไม่มีขน  เมื่อน้องชินอนหรือลุกขึ้นอาจมีอาการเสียดสีเกิดการอักเสบได้  สำหรับโรคเกี่ยวกับขา   เราควรจะปรึกษาสัตวแพทย์ดีที่สุด