จมูก

chihuahua logo

จมูก :: ส่วนสีดำของจมูกสุนัขจะสดใสเป็นมัน  และชื้นอยู่เสมอ  ถ้าหากพบว่าจมูกของน้องชิเกิดการแห้งตลอดเวลาและมัว  นั้นคือจะบอกถึงอาการของน้องชิ  น้องชิเกิดเจ็บป่วย  สิ่งที่ต้องดูแลคือ  ขี้มูกของน้องชิเราต้องสังเกตุอาจจะเป็นน้ำสีเหลืองหรือสีแดงทางรูจมูกมีลักษณะเหนียวๆ  อยู่รอบจมูก  หายใจออกเสียงแรงๆ  และใช้เท้าตะกุยจมูกหรือไม่  ห้ามใช้วัตถุแหย่เข้าไปในรูจมูกของน้องชิเด็ดขาด (ขนาดเราเรายังไม่ชอบเลย..แล้วชิวาวาล่ะ?)

chihuahua nose