ผิวหนังและขน

chihuahua logo

ผิวหนังและขน :: ตามปกติแล้วขนของน้องชิจะมีลักษณะเงามัน  ถ้าเลี้ยงดีและแปรงขนดี  ผิวหนังจะอ่อนนุ่มไม่ย่น  อาการที่บ่งบอกว่าผิวหนังผิดปกติ  คือ  มีสีแดง  มีรอยข่วน  ขนหลุดเป็นแห่งๆ  ผิวหนังแห้งและย่น  กลายเป็นชิม.ต้นไปเลย T.T (เกรียน)