ฟัน

chihuahua logo

ฟัน :: ปกติแล้วน้องชิฟันผุได้ยากมาก  แต่ที่เห็นบ่อยคือเหงือกอักเสบ  อาจเกิดจากฟันของน้องชิไม่สะอาด  ขี้ฟันหมักหมมจนจับเป็นคราบสีเหลืองเกาะติดอยู่ที่ผิวฟัน  หรือหินปูนนั่นเอง  บางทีหินปูนมากและลุกลามไปถึงเหงือก  ทำให้เหงือกอักเสบ  มีกลิ่นปากจนกระทั่งฟันหลุดร่วงไปในที่สุด  วิธีป้องกันการจับตัวของหินปูนควรให้น้องชิได้กินอาหารสำเร็จรูปที่เป็นเม็ดแห้ง  หรือให้แทะกระดูกเสียบ้าง  แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆ  ควรให้สัตวแพทย์ตรวจฟันทุกปีจะดีที่สุด