อุณหภูมิ

chihuahua logo

อุณหภูมิ :: อุณหภูมิร่างกายของน้องชิสามารถรู้ได้ง่าย  และเป็นสิ่งที่บอกสุขภาพของน้องชิได้ดีอย่างหนึ่ง  สุนัขโดยปกติอุณหภูมิร่างกายจะอยู่ระหว่าง  101.5 – 102.5  องศาฟาเรนไฮน์  หากอุณหภูมิแตกต่างไปจากนี้จะเป็นเครื่องชี้ว่าน้องชิของคุณมีอาการเจ็บป่วยอย่างใดอย่างหนึ่ง  อย่างไรก็ตามในบางครั้งการแตกต่างของอุณหภูมิอาจไม่มีสิ่งผิดปกติก็ได้  เช่น  หลังการออกกำลังกาย  หรือหลังการฝึก